อาจารย์/นักวิจัย คณะวิทยาการสารสนเทศสามรถยื่นแบบเสนอหัวข้อโครงการวิจับ งบประมาณ 2565 ได้ที่นี่


ลงชื่อเข้าใช้

(Login เดียวกันกับระบบ JAE)